HOW TO ORDER

วิธีการสั้งซื้อสินค้า

 

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อ, ยืนยันการชำระเงิน, สถานะการจัดส่ง ได้ทางอีเมล์
เมื่อสินค้าถูกจัดส่งแล้วจะมีอีเมล์แจ้งไปยังลูกค้า
แนะนำลูกค้าใช้อีเมล์ที่ยังใช้งานในการล็อคอินสั่งซื้อสินค้านะคะ

————————————————————————————————————–

SHIPPING
การจัดส่ง

จัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตัดยอดแจ้งโอนเวลา 22:00น.
(สำหรับลูกค้าที่แจ้งโอนก่อน เวลา 22:00น. สินค้าจัดส่งรอบวันถัดไป)

ช่องทางการจัดส่ง

Flash express
ค่าบริการ 40บาท/ครั้ง ระยะเวลาจัดส่ง 1-3วันทำการ

EMS (ไปรษณีย์ไทย)
ค่าบริการ 60บาท/ครั้ง ระยะเวลาจัดส่ง 1-3วันทำการ

KERRY
ค่าบริการ 80บาท/ครั้ง ระยะเวลาจัดส่ง 1วันทำการ
(ยกเว้นบางพื้นที่ 2-3วันทาการ)

We also ship worldwide, for shipping rate or more info please directly contact us.

————————————————————————————————————–

STORE POLICY
นโยบายร้านค้า

ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของออเดอร์ / สี / ไซส์ ก่อนการชำระเงิน
เนื่องจากสินค้าทางร้านเป็นงานตัดเย็บจำนวนจำกัด
ทางร้านไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า กรณีไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางร้าน

เนื่องด้วยสินค้ามีจานวนจำกัด ทางร้านรับจองรายการสั่งซื้อ 24ชั่วโมง หลังการสั่งซื้อเท่านั้น